0.00 EUR
Reģistrēties

Reģistrācija

REĢISTRĀCIJAS NOTEIKUMI

SIA „Ugo auto” nodrošina preču pārdošanu un reklamēšanu savā interneta veikalā www.Ugoauto.lv
 
Šie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) ir distances līgums starp SIA „Ugo auto” un reģistrēto lietotāju - pircēju (turpmāk tekstā – klients). Reģistrējoties www.Ugoauto.lv, klients apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem (t.sk. zemāk ietvertajiem vispārējiem līguma noteikumiem, kas turpmāk tekstā tiek saukti arī par līgumu). Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem, pirms tiek veikta reģistrācija un preču iegāde no www.Ugoauto.lv.
 
Līgums stājas spēkā katru reizi, kad klients mājaslapā www.Ugoauto.lv iegādājas preci.
 
Vispārējā līguma noteikumos lietoto terminu nozīmes:
 
Prece - SIA „Ugo auto”mājaslapā www.Ugoauto.lv piedāvātā prece.
 
Ugoauto.lv konts - mājaslapā norādītais SIA „Ugo auto” bankas konts.
 
Ugoauto.lv - SIA „Ugo auto” (LV40003944039), adresē Granīta iela 26, Rumbula, LV-1057 e-pasta adrese: info@Ugoauto.lv.
 
Līgums starp SIA „Ugo auto” un klientu - noslēgtais pirkuma līgums par Ugoauto.lv Preces iegādi, kas tiek noslēgts šajos noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā.
 
Klienta konts - uz klienta vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, no kura tiek veikta pirkuma samaksa pārskaitījuma veidā vai izmantojot attiecīgajam kontam piesaistītās norēķinu kartes (debetkartes, kredītkartes). Klients ir tiesīgs veikt pirkuma apmaksu arī ierodoties SIA „Ugo auto” adresē vai veicot pārskaitījumu par SIA „Ugo auto” piestādītu rēķinu.
 
Klients - rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz līgumu kā pircējs.
 
Mājaslapa - Ugoauto.lv interneta veikals ar adresi www.Ugoauto.lv, kurā elektroniski reģistrējoties klients piekrīt šiem noteikumiem.
 
Parole - klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību klients apliecina savu identitāti un kuru klients apņemas saglabāt, neizpaust un nenodot nevienai trešajai personai.
 
Pārdevējs – Preces pārdevējs www.Ugoauto.lv, no kura klients saņem preci.
 
Pirkuma maksa - Mājaslapā norādītās preces pirkuma maksa, ko klients samaksā SIA „Ugo auto” par iegādāto preci.
 
Puses - Klients un SIA „Ugo auto” kopā.
 
Trešā persona - jebkura persona, kura nav viena no līguma pusēm
:
:
:
:
:
Drošības kods